Mieszkanie plus - za mieszkanie 50m2 z opcją wykupu w Rzeszowie.

Poznaliśmy wysokość stawek czynszów, które będą obowiązywały w ramach nowego rządowego programu Mieszkanie Plus. W ramach tego programu ma powstać w Rzeszowie 160 mieszkań.

Obecnie w Rzeszowie miasto nie przeznaczyło jeszcze terenów które mogłyby być zagospodarowane pod inwestycje.
Stawki czynszów i opcje wykupu również zmieniają się z roku na rok.


Mieszkanie plus - za mieszkanie 50m2 z opcją wykupu w Rzeszowie zapłacimy 673 zł

Poznaliśmy wysokość stawek czynszów, które będą obowiązywały w ramach nowe rządowego programu Mieszkanie Plus. W ramach tego programu ma powstać w Rzeszowie 160 mieszkań na wynajem.

Władze Rzeszowa podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego list intencyjny odnośnie budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Władze Rzeszowa zaproponowały dwie lokalizacje pod inwestycję. Działki znajdują się w Rzeszowie przy ulicy Tarnowskiej i ulicy Potockiego, jednak te lokalizacje nie zostały zaakceptowane przez BGK. Obecnie ratusz prowadzi poszukiwania nowych działek pod ta inwestycję.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, odnośnie maksymalnych stawek czynszu, wiemy już ile wyniosą one w pierwszym roku programu Mieszkanie Plus. Stawki te będą corocznie ustalane przez rząd. Wysokość stawek zależy od województwa, od tego czy chcemy w przyszłości wykupić mieszkanie na własność (po 30 latach), jednak przedstawione obecnie stawki są dużo niższe niż stawki rynkowe.

Na przykład, w Warszawie górna granica czynszu z opcją wykupu będzie wynosić 19,18 zł/m2. Więc za 50m2 mieszkanie czynsz taki będzie wynosił 959 zł. W Gdańsku maksymalną stawkę ustalono na poziomie 15,50 zł/m2 ( czyli 775 zł za 50m2), natomiast w Rzeszowie stawka z opcją wykupuj mieszkania po 30 latach wyniesie 13,46 zł/m2 (czyli 673 zł za 50m2).

Wysokość czynszów w największych miastach jest oczywiście znacznie wyższa niż stawki w tych samych województwach – na przykład w województwie mazowieckim to 12,24 zł/m2. Oczywiście niższe czynsze będą również w mieszkaniach bez opcji wykupu.