Coraz więcej kredytów mieszkaniowych.

W lipcu tego roku udzielono o 22% więcej kredytów mieszkaniowych niż w roku ubiegłym. Według większości analityków rynku wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych przekroczy w tym roku 40 mld zł.

Banki spółdzielcze, komercyjne i SKOK-i udzieliły w sumie 17 tys. kredytów hipotecznych na kwotę prawie 4 mld zł (3,95 mld zł) - w samym miesiącu lipcu tego roku. Kwota ta jest wyższa o 12,8% w ujęciu kwotowym od kwoty udzielonych kredytów hipotecznych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w ujęciu liczbowym procent ten jest wyższy o 21,7%, niż w tym samym okresie roku ubiegłego - dane takie przedstawia Biuro Informacji Kredytowej.

Lipiec jest kolejnym dobrym miesiącem z rzędu.
Przez pierwszych siedem miesięcy tego roku udzielonych zostało 125 tys. kredytów hipotecznych - w łącznej kwocie 27,7 mld zł. Co stanowi wynik lepszy o 6,5% w ujęciu liczbowym i o 13,7% w ujęciu wartościowym udzielonych kredytów.

"Lipiec, jest kolejnym w miesiącem  tego rok bardzo udanym dla kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów wzrosła bardzo wyraźnie, bo aż o 21,7 proc. w porównaniu z lipcem 2016 r. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w lipcu 2016 r. udzielono tylko 14,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,2 mld zł. Po bardzo udanym dla kredytów mieszkaniowych I półroczu 2017 r., również optymistycznie wchodzimy w II półrocze" – komentarz głównego analityka BIK-  Waldemara Rogowskiego.

Kredyty hipoteczne w tym okresie były udzielane na średnią kwotę 222,2 tys. złotych i był to wynik wyższy o 6,7% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Trend wzrostowy utrzymuje się od paru miesięcy: "Jeżeli chodzi o dynamikę udzielanych kredytów mieszkaniowych w różnych przedziałach kwotowych, od początku roku widzimy stałą tendencje. Najbardziej wzrosła, o 24,2 proc., liczba kredytów udzielonych kwotę w przedziale 250-500 tys. zł, w dalszej kolejności najwyższy wzrost o 20,2 proc. odnotowano wśród kredytów na kwoty od 0,5 do 1 mln zł. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł, w tej grupie kredytów zanotowano spadek o 14,7 proc." - dodaje Rogowski.

Prognozy ekspertów.

Po danych za II kwartał 2017 roku Związek Banków Polskich zmienił swoje prognozy na temat udzielonych kredytów hipotecznych w roku 2017. Obecnie eksperci szacują że łączna wartość tych kredytów przekroczy 40 mld zł.

"Spektakularne wyniki sektora bankowego w kredytowaniu hipotecznym w pierwszym kwartale tego roku oraz podtrzymanie akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach Programu MdM, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotego, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017" - takie zdanie przedstawiają eksperci AMRON-SARFiN.

Źródło rp.pl