Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2017 - dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze wstępne wyniki jakie wypracowało budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń - czerwiec 2017. Dane te jednoznacznie wskazują, że zwyżkowa tendencja utrzymuje się nadal. Wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku jest zarówno liczba oddanych do użytkowania mieszkań, jak i zarówno liczba inwestycji, na które zostało wydane pozwolenie na budowę i liczba inwestycji które właśnie się rozpoczęły.

Jak wynika ze statystyk GUS, budownictwo mieszkaniowe po raz kolejny uzyskało bardzo korzystne dane. Wstępne dane pokazują, iż w pierwszej połowie 2017 roku do użytku zostało oddanych 78276 mieszkań, czyli o 6,1% więcej niż w tym samym okresie roku 2016 - kiedy to odnotowano wzrost o 15,3%. Natomiast liczba wydanych pozwoleń i zgłoszeń projektu budowlanego inwestycji mieszkaniowych wyniosła 130687 mieszkań, co jest równoznaczne ze wzrostem o 33,2% (w poprzednim roku wzrost ten wyniósł 13,6%). Również liczba mieszkań, których budowa się rozpoczęła odnotowała wzrost o 22,9% tj. 106036 mieszkań (w ubiegłym roku ten wzrost wynosił 7,5%)

Inwestorzy indywidualni w okresie od I-VI oddali do użytku 39439 mieszkań, co jest wynikiem o 6,6% lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - stanowiło to 50,4% wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań. Również ilość wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń projektu budowlanego wzrosła - do 56555 mieszkań (co jest wynikiem lepszym o 21,3% niż w roku biegłym). Wzrostowi uległa także liczba mieszkań, których budowa się rozpoczęła - 49941 mieszkań co jest wynikiem lepszym o 19,9% (w roku ubiegłym wzrost ten wyniósł 7,3%)

Inwestycje deweloperów w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku, oddali do użytku 37423 mieszkań (czyli 47,8% wszystkich oddanych mieszkań do użytkowania) - co był wynikiem o 7,6% niż w analogicznym okresie 2016 roku (w którym to odnotowano wzrost o 45,5%. Deweloperzy którzy budują budynki na sprzedaż lub pod wynajem, uzyskali 71198 pozwoleń na budowę, co jest wynikiem o 44,5% lepszym niż w roku ubiegłym ( w którym odnotowano wzrost o 13,4%). Wzrostowi uległa również liczba lokali których budowa się rozpoczęła - 53786 mieszkań - wzrost o 26,1% niż w roku ubiegłym, kiedy to wzrost wyniósł 6,0%.

Spółdzielnie mieszkaniowe w analizowanym okresie 2017 roku oddały do użytkowania 759 mieszkań - w ubiegłym roku wynik ten wyniósł 1016 mieszkań. Spadkowi uległa także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - 1060 względem 1081 mieszkań. Wzrostowi uległa liczba wydanych pozwoleń na rozpoczęcie budowy mieszkań - 869 względem 461 lokali w roku poprzednim.

Pozostali inwestorzy (tj. społeczne czynszowe, budownictwo komunalne i zakładowe) w okresie od stycznia do czerwca 2017 oddali do użytkowania 655 mieszkań - w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ta wyniosła 966 mieszkań. Budownictwo komunalne oddało do użytkowania 436 mieszkań (wobec 494 mieszkań oddanych przed rokiem), natomiast społeczne czynszowe - 199 mieszkań (przed rokiem 424), a zakładowe oddało do użytkowania 20 mieszkań względem 48 mieszkań w ubiegłym roku. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła do 2065 względem 1800 pozwoleń wydanych przed rokiem, również liczba lokali mieszkalnych których budowę rozpoczęto wzrosła do 1249 wobec 920 w roku ubiegłym.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku wzrostowi uległa liczba mieszkań oddanych mieszkań do użytkowania w dziecięciu województwach. Największy wzrost odnotowano w województwie pomorskim - o 40,3% (6611 mieszkań), warmińsko-mazurskim - 28,7% (2517) i województwie wielkopolskim o 23,2% (8323). Natomiast spadek liczby oddanych do użytkowania mieszkań zanotowano w sześciu województwach, największy w województwie dolnośląskim - o 12% (7022), mazowieckim 6,1% (15784), podkarpackim 6,1% (3243) i lubuskim 4,8% (1763).

W tym samym okresie wzrosła również liczba mieszkań na które wydano pozwolenie na budowę lub złożono projekt budowlany. Wzrost odnotowano w trzynastu województwach, a największy w zachodniopomorskim - 7187 mieszkań (przed rokiem liczba ta wyniosła 4298), warmińsko-mazurskim - 3780 mieszkań (2362 w roku ubiegłym) i małopolskim - 13500 mieszkań względem 8772 w roku ubiegłym.Spadek odnotowano w trzech województwach: opolskie 22,3%, świętokrzyskie 8,8% i lubelskie o 0,4%. W województwie mazowieckim wydano pozwolenia na budowę 27979 mieszkań co jest wynikiem 38,5% lepszym niż w roku ubiegłym

W pierwszych sześciu miesiącach roku 2017, wzrostowi uległa również liczba mieszkań, których budowa się rozpoczęła. Wzrost ten odnotowano we wszystkich województwach, największy w warmińsko mazurskim - 2677 mieszkań względem 1714 mieszkań w roku ubiegłym, podlaskim - 2686 mieszkań względem 1795 przed rokiem, pomorskim - 10868 mieszkań wobec 7465 mieszkań w roku ubiegłym. W województwie mazowieckim rozpoczęła się budowa 20703 mieszkań co stanowiło wzrost o 13,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.