• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie z rynku pierwotnego?

2014-02-28
Na początku lutego UOKiK opublikował raport, który jest wynikiem badania umów jakie podpisują deweloperzy z klientami. Jak się okazuje wiele z nich zawiera klauzule niedozwolone i budzi poważne zastrzeżenia.Choć przepisy ustawy deweloperskiej obowiązują już prawie dwa lata, to niewielu deweloperów się do nich stosuje. UOKiK przeanalizował ponad 1,1 tys. wzorców umów, prawie 600 prospektów informacyjnych z czego prawie 500 postanowień umownych wzbudziło zastrzeżenia. Badanie trwało od kwietni do grudnia 2013 roku.

 

W sumie prezes UOKiK przyjrzał się również 1239 faktycznie zawartym kontraktom. Była to pierwsza kontrola inwestorów od czasu wejścia w życie ustawy i niestety jej wyniki są przerażające, a wniosek prosty – inwestorzy nie stosują się do zaleceń ustawy i naginają treść umów przed nieświadomymi klientami.

 

Łącznie pod lupę trafiło 93 przedsiębiorców w tym 9 spółdzielni prowadzących działalność deweloperską. Zastrzeżenia wzbudziły praktyki 89 podmiotów, wobec których UOKiK podjął działania. Urząd zakwestionował aż 470 niedozwolonych postanowień umownych.

 

Wady prospektów informacyjnych

Urząd przyjrzał się 565 prospektom informacyjnym udostępnionym prze 84 przedsiębiorców. 9 deweloperów nie zamieściło w nich wymaganych informacji, pomimo że ciąży na nich taki obowiązek wynikający z przepisów. W prospektach najczęściej brakowało:

 
• harmonogramu prac (7 przypadków);
• informacji o prawie do odstąpienia od umowy i wymaganych załącznikach (np. rzutu kondygnacji z zaznaczeniem lokalu).
 

W związku z niekompletnymi prospektami UOKiK postawił 11 zarzutów.

 

Błędy w umowach i klauzule niedozwolone

Ustawa deweloperska precyzuje jakie informacje powinny się znaleźć w umowie. W przypadku ich braku klient może odstąpić od umowy deweloperskiej bez ponoszenia kosztów. Z analizy Urzędu wynika, że spośród skontrolowanych deweloperów 10 nie zamieściło w treści umów informacji wymaganych przez ustawę, postawiono w związku z tym 12 zarzutów.

 

Co więcej, podczas analizy umów znaleziono 470 klauzul niedozwolonych. Najczęściej pojawiały się następujące – kwestionowane przez UOKiK – zapisy:

 
• uniemożliwianie klientowi odstąpienia od umowy w przypadku zmiany ceny;
• wyłączanie lub ograniczanie odpowiedzialności deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
• unikanie odpowiedzialności za nieterminowe oddanie lokalu, zmianę jego powierzchni, wady w wykonaniu czy wprowadzenie zmian w projekcie;
• nakładanie na konsumenta nieuzasadnionych obowiązków, np. ubezpieczenia czy wykończenia lokalu i nie zamieszczali w umowach danych wymaganych przez ustawę.

źródło: www.polishproperty.eu

Wstecz

  • CEPI