• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Haczyki w programie MdM

2013-12-05
Korzystający z programu MDM muszą pamiętać o zakazach dotyczących nabywania praw do nieruchomości i wykorzystania dotowanego lokum.Zakazy obowiązują przez 5 lat od daty przeniesienia własności domu lub lokalu. Przed upływem tego okresu, osoba korzystająca z programu Mieszkanie dla Młodych nie może:
 

– użyczyć lub wynajmować zakupionej nieruchomości,
– użytkować nieruchomości w taki sposób, który uniemożliwia zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
– zbywać prawa własności (lub współwłasności) kredytowanej nieruchomości,
– nabywać prawa własności (współwłasności) do kolejnej nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem),
– nabywać spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem),
– Jeśli któryś z powyższych zakazów zostanie złamany, wówczas trzeba będzie liczyć się z sankcjami.
 

Po ujawnieniu złamania zasad bank komercyjny będzie mógł zażądać zwrotu części dopłaty. Również uczestnicy MDM-u, którzy w ciągu trzydziestu dni nie powiadomią kredytodawcy o utracie prawa do dopłaty, muszą liczyć się z dodatkową karą. Ich zobowiązanie zostanie powiększone o kwotę odsetek ustawowych. Odsetki te zostaną naliczone od dnia, w którym złamią jedną z zasad programu Mieszkanie dla Młodych.

Kwota dopłaty, jaka będzie zwracana do BGK, zostanie ustalona z zastosowaniem poniższego wzoru: zwrot jednorazowej dopłaty = kwota wypłaconej dopłaty x (liczba pełnych miesięcy do upływu pięcioletniego terminu/60 miesięcy).
 

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec banku będzie skutkowało obowiązkiem niezwłocznego przekazania całej kwoty (czyli części dopłaty, jak i odsetek ustawowych). Pozostali uczestnicy MDM, będą mogli skorzystać z dwumiesięcznego terminu wpłaty. Jego naliczanie rozpocznie się z dniem, w którym kredytobiorca złamał jedną z ustawowych zasad.
 

Nowe przepisy dość ogólnie określają czynności, które są niedozwolone dla osób korzystających z MDM-u. Dokładne zasady funkcjonowania poszczególnych zakazów będą określone już w trakcie funkcjonowania nowego programu rządowych dopłat. Jest jednak dość prawdopodobne, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej złagodzi nieco ustawowe restrykcje, na przykład zezwalając na wynajem nieprowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Źródło: www.gratka.pl

Wstecz

  • CEPI