• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Od 2014 roku zmiany warunków technicznych dla nowo budowanych domów

2013-11-19
Z dniem 1 stycznia 2014 roku w życie wejdą przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (patrz tutaj). Znowelizowane przepisy nie będą jednak obowiązywały dla inwestycji, dla których przed 1 stycznia 2014 roku: został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Co oznaczają nowe regulacje dla inwestorów planujących budowę domu? Jakie warunki techniczne będą musiały spełniać nowo budowane domy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie www.rp.pl autor: GB – link do artykułu.

źródło www.pprn.pl

Wstecz

  • CEPI