• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mieszkanie dla Młodych w liczbach

2013-10-10

27 września Sejm uchwalił Ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 

Ustawa budziła i wciąż budzi wiele kontrowersji. Klamka jednak zapadła i pozostało tylko czekanie, aż program wystartuje. Obszerne podsumowania programu pojawią się najprawdopodobniej po I kw. 2014 roku, kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego opublikuje pierwsze dane na temat programu.

 

Tymczasem – w celu uporządkowania informacji o programie – warto podsumować to, co już niedługo stanie się faktem. 

Dookoła ustawy – kilka ciekawostek

Najpierw kilka informacji, które nie dotyczą samej treści przepisu, lecz wszystkiego, co działo się tuż przed jego uchwaleniem.

 

• 6 – liczba posłów, którzy wstrzymali się od głosowania nad przyjęciem ustawy.

• 14 – liczba dni, po których ustawa wchodzi w życie od momentu jej ogłoszenia (z wyłączeniem kilku artykułów).

• 27 – w tym dniu w maju 2013 roku projekt ustawy wpłynął do Sejmu.

• 27 – w tym dniu we wrześniu 2013 roku ustawa została uchwalona.

• 179 – liczba posłów, którzy wstrzymali się od głosowania nad projektem ustawy.

• 258 – liczba posłów, którzy głosowali za jej przyjęciem.

 

Bliżej ustawy, czyli MdM w liczbach

Obok informacji dotyczących samego procesu jej uchwalania i jego poszczególnych etapów, warto jeszcze skupić się na tym, co z samej ustawy wynika. Oto zatem Mieszkanie dla Młodych w liczbach.

 

• 1,1 – wskaźnik, który kreśla maksymalny limit cenowy równy kosztowi odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, które obowiązują w danej gminie, i do których liczona będzie dopłata.

• 1,9 mld – jest to kwota, liczona w zł, jaką przeznaczono na program Rodzina na Swoim tylko w pierwszym półroczu 2013 roku.

• 5 – tyle lat potrwa program MdM.

• 5 – przez tyle lat, od momentu otrzymania dopłaty, beneficjent nie może sprzedać, użyczyć, dokonać zmiany sposobu użytkowania mieszkania lub nabyć prawo własności do innego lokalu bez poniesieni konsekwencji.

• 30 – ostatni dzień września 2018 roku, do którego można składać wnioski o dofinansowanie.

• 31 – ostatni dzień grudnia 2018 roku i ostatni dzień funkcjonowania programu.

• 35 – maksymajny wiek singla lub jednego z małżonków, który pozwala na staranie się o dopłatę.

• 39 – z tylu zaledwie artykułów składa się ustawa o MdM.

• 50 m kw. – jest to maksymalna powierzchnia mieszkania, do jakiej dopłaci rząd; powierzchnia lokalu może być wprawdzie większa, ale państwo dopłaci tylko do 50 m kw.

• 60 – tyle dni, licząc od dnia złożenia, ma instytucja kredytująca na rozpatrzenie wniosku o dopłatę.

• 68,18 proc. – wartość zwrotu wydatków dla 22 proc. stawki VAT, dla wszystkich, którzy budują mieszkanie i korzystają z dopłaty (dla wyższych stawek VAT wskaźniki są niższe).

• 75 m kw. – maksymalna powierzchnia mieszkania, jaką mogą kupić beneficjenci programu w ramach dopłaty.

• 80 m kw. – maksymalna powierzchnia mieszkania, jaką mogą kupić beneficjenci programu w ramach dopłaty, w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

• 100 m kw. – maksymalna powierzchnia domu, jaką mogą kupić beneficjenci programu w ramach dopłaty.

• 110 m kw. – maksymalna powierzchnia domu, jaką mogą kupić beneficjenci programu w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

• 600 mln – jest to kwota, liczona w zł, przeznaczona na dopłaty w 2014 roku.

• 762 mln – jest to kwota, liczona w zł, przeznaczona na dopłaty w 2018 roku.

• 35,5 mld – tyle chce przeznaczyć rząd na program w ciągu 5 lat.


Źródło

Mateusz Kozłowicz www.http://polishproperty.eu

 

Wstecz

  • CEPI