• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GUS:Koniunktura gospodarcza w maju 2013r.

2013-06-17
Jak wynika ze wstępnych wyników opublikowanych przez GUS ogólnie koniunktura w budownictwie w maju br jest oceniana mniej pesymistycznie niż w miesiącu poprzednim, ale gorzej w stosunku do maja ostatnich trzynastu lat.W odniesieniu do kwietnia nieznacznie wzrósł udział przedsiębiorstw, które uznały, iż sytuacja koniunkturalna w budownictwie uległa poprawie (z 13% na 14%), przy jednoczesnym spadku odsetka przedsiębiorstw, które stwierdziło pogorszenie koniunktury w analizowanym segmencie (z 36% do 31%). Według danych GUS, w porównaniu z miesiące poprzednim, mniej negatywnie formułowane są oceny bieżące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, a także oceny i prognozy sytuacji finansowej. Wciąż największe bariery w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej przedsiębiorstwa upatrują w kosztach zatrudnienia i konkurencji na rynku. Więcej w publikacji GUS: „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2013r.” na stronie www.stat.gov.pl


Źródło: www.pprn.pl

Wstecz

  • CEPI