• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stopy procentowe na niższym poziomie

2013-01-15

Rada Polityki Pieniężnej, podczas posiedzenia, które odbywało się w dniach 8-9 stycznia zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 0,25 punktów proc. Uchwała obowiązuje od 10 stycznia. Zgodnie z nią, poziom stóp procentowych w skali rocznej będzie wynosić: dla stopy referencyjnej 4 proc., dla stopy lombardowej 5,5 proc., a dla stopy depozytowej 2,5 proc. Z kolei stopa redyskonta weksli ustanowiona została na poziomie 4,25 proc. w skali rocznej.

Uzasadniając decyzję Rady, podczas konferencji prasowej, prezes NBP Marek Belka powiedział: w ocenie Rady, napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Równocześnie Rada ocenia, że dynamika PKB w najbliższych kwartałach pozostanie umiarkowana, co stwarza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Jednocześnie przedstawiciele RPP potwierdzili, że nie jest wykluczona kolejna obniżka stóp w lutym, m.in. w przypadku, gdy potwierdzona zostanie trwałość osłabienia koniunktury.


Źródło: KRN.pl,   10.01.2013

Wstecz

  • CEPI