• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spadek liczby oddanych mieszkań

2012-01-18
W okresie styczeń-listopad 2011 r. oddano do użytkowania 114 040 mieszkań, a więc o 6,2 proc. mniej niż roku ubiegłym. Jest to wynik o 20,8 proc. gorszy w zestawieniu z analogicznym okresem sprzed dwóch lat. W okresie styczeń-listopad 2011 r. uruchomiono budowę 153 088 mieszkań, czyli o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. O 4,8 proc. zwiększyła się również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. Z danych GUS wynika, że to inwestorzy indywidualni generują największy przyrost nowych mieszkań, który wynosi 56,3 proc. W tej grupie inwestorów, w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., odnotowano 2,5 proc. spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę. Do 87398 wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Deweloperzy w okresie styczeń-listopad 2011 r. przekazali 42917 mieszkań, co stanowiło 37,6 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Inwestorzy budujący lokale z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem rozpoczęli budowę 59132 mieszkań, czyli o 2,1 proc. więcej niż w 2010 r. Spółdzielnie mieszkaniowe we wskazanym okresie jedenastu miesięcy oddały do użytkowania o 36,6 proc. mniejszą liczbę mieszkań niż przed rokiem. Niższa była również (o 13,6 proc.) liczba uzyskanych pozwoleń na budowę. Inwestorzy działający w segmencie budownictwa komunalnego, społeczno-czynszowego i zakładowego oddali do użytkowania w okresie styczeń-listopad 2011 r. 3983 mieszkania. Jest to wynik o 33,2 proc. gorszy niż w roku poprzednim.

W omawianym okresie wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, odnotowano w dziesięciu województwach: dolnośląskim – o 23,6 proc., mazowieckim – o 16,3 proc., kujawsko-pomorskim – o 16,2 proc. i lubelskim – o 14,0 proc. W pozostałych sześciu, o ujemnej dynamice, największy spadek odnotowano w małopolskim – o 21,0 proc., podlaskim – o 6,8 proc. i opolskim – o 5,1 proc.

Opracowanie KRN.pl (na podstawie danych z GUS)

Wstecz

  • CEPI