• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Popegeerowskie mieszkania zmorą

2012-01-03
Z raportu opublikowanego przez NIK wynika, że mieszkania pozostające w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa po PGR-ach są źle zarządzane przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W wielu przypadkach zagrażają bezpieczeństwu mieszkających w nich ludzi – aż 47 proc. skontrolowanych budynków jest w złym stanie technicznym. Skala prowadzonych remontów jest nieadekwatna do potrzeb, co sprawia, że coraz więcej budynków mieszkalnych po PGR-ach jest likwidowana. W ten sposób powiększa się liczba pustostanów, które z kolei generują straty – tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ANR wydała na nie prawie 4,5 mln zł.

Zmorą ANR są czynsze, które nie pokrywają wydatków na utrzymanie tego typu budynków. Problemem są przede wszystkim zaległości w opłatach ze strony lokatorów, które zgodnie z danymi NIK-u wynoszą ok. 28,5 mln zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała również, że gminy i spółdzielnie mieszkaniowe nie są zainteresowane przejmowaniem takich nieruchomości.Źródło: www.mieszkaniowy.com 

Wstecz

  • CEPI