• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Problemy mieszkaniowe Polaków.

2015-07-28
Złe warunki lokalowe, brak własnego lokum, kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego. To tylko niektóre z problemów mieszkaniowych polskiego społeczeństwa, do których posiadania przyznaje się aż 65 procent respondentów badania zrealizowanego przez Millward Brown dla fundacji Habitat for Humanity Poland. Okazuje się, że kłopoty lokalowe są dla Polaków o wiele bardziej palące niż np. brak odpowiedniej służby zdrowia czy poczucia bezpieczeństwa obywatelskiego.Mieszkalnictwo to zagadnienie, którym Habitat for Humanity Poland zajmuje się już od ponad dwóch dekad. Kampanie i projekty prowadzone przez fundację nie pozostawiają żadnych złudzeń - ubóstwo mieszkaniowe to szeroki problem społeczny w Polsce, którym dotknięte jest wiele grup społecznych i wiekowych. Wyraźnie zaznacza się jego negatywny wpływ na przyrost demograficzny, migrację oraz mobilność zawodową.
mieszkania rzeszów
Badanie zrealizowane przez Millward Brown jest częścią większego projektu Habitat for Humanity Poland, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat ubóstwa mieszkaniowego. Dowodzi ono m.in., że aż 65% badanych ma mniejsze lub większe problemy natury mieszkaniowej. Wprawdzie najczęściej dotyczą one remontu lub zmiany warunków na lepsze (po 30%), ale nadal spora grupa badanych (15%) nie jest w stanie się usamodzielnić, a co najmniej 15% ma problem z regularną spłatą zobowiązań związanych z mieszkaniem.

Ponad 3,2 mln polskich rodzin zmuszonych jest do dzielenia lokali mieszkalnych z innymi lokatorami, a prawie 15% obywateli naszego kraju żyje w ubóstwie mieszkaniowym, definiowanym jako brak mieszkania lub życie w substandardowych warunkach. – mówi Małgorzata Salamon, Dyrektor Fundacji Habitat for Humanity Poland. Przyczyn złej sytuacji mieszkaniowej należy upatrywać zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ceny na rynku mieszkań znacznie przewyższają zdolności finansowe większości Polaków, a polityka społeczna państwa tylko w bardzo niewielkim stopniu rozwiązuje problemy lokalowe obywateli.
nowe mieszkania rzeszów
Największym problemem polskich rodzin są niskie zarobki - na ten problem wskazało 84% badanych. Kolejnym wymienianym przez respondentów problemem jest bezrobocie (77%). Ale kwestia braku mieszkania uważana jest za bardziej uciążliwą niż brak odpowiedniej służby zdrowia czy brak poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jest to problem, który pociąga za sobą szereg komplikacji i bardzo trudnych decyzji życiowych. Niemal 2/3 badanych (65%) zna kogoś, kto odkłada decyzję o posiadaniu dziecka ze względu na sytuację mieszkaniową, z czego 21% zna wiele takich osób, 26% kilka, a 17% 1-2 takie osoby. Co interesujące dotyczy to głównie osób mieszkających w dużych miastach (aż 42%).

Wiele Polek i Polaków, nie znajdując szans na poprawę swojej sytuacji mieszkaniowej, postanowiło rozwiązać ten problem emigrując. Prawie 72% Polek i Polaków zna osoby, dla których sytuacja mieszkaniowa była jednym z powodów wyjazdu za granicę.

Podobny raport Fundacja przeprowadziła w 2010 i 2013 r. i z porównania wyników raportów jasno wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat, sytuacja mieszkaniowa Polek i Polaków nie zmieniła się.

Z tych i innych badań wnioskujemy, że rządowe programy mieszkaniowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Od nowego rządu oczekujemy długofalowej narodowej strategii rozwoju mieszkalnictwa, która przede wszystkim skupi się na rozwoju mieszkalnictwa społecznego dla osób i rodzin niezamożnych’ – mówi Małgorzata Salamon.

źródło: www.egospodarka.pl

Wstecz

  • CEPI