• Rzeszów, Kościuszki 4/3
 • pon-pt: 8.00 - 18.00
 • soboty: 9.00 - 15.00
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zwrot VAT od materiałów budowlanych wciąż możliwy.

2015-05-19
Ustawa o zwrocie części VAT-u dla osób prywatnych od dokonanych zakupów materiałów budowlanych została uchylona z początkiem 2014 r. Niemniej wnioski o zwrot taki nadal można składać, o ile wydatki zostały poniesione do końca 2013 r. Warto zatem poszukać starych faktur, gdyż uzyskana ze zwrotu kwota może wystarczyć na wakacje.Teoretycznie z wnioskiem o zwrot części VAT-u zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych można wystąpić do fiskusa do końca 2018 r. w ramach tzw. praw nabytych. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili i to z dwóch powodów.

Po pierwsze odkładanie złożenia wniosku powoduje niepotrzebne mrożenie swoich środków finansowych. O zwrot można ubiegać się bowiem jedynie w stosunku do faktur wystawionych przed 1 stycznia 2014 r. Nie będą tutaj uwzględniane wydatki bieżące. Tym samym wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku podatnicy dawno powinni mieć u siebie. W związku z tym nie warto odwlekać terminu zwrotu tym bardziej, że przekazanie pieniędzy fiskus ma 4 miesiące od chwili złożenia wniosku.

Drugim, zdaje się istotniejszym powodem, jest zabieranie przez państwo z każdym rokiem prawa do ubiegania się o zwrot w stosunku do najstarszych wydatków. We wniosku składanym w bieżącym roku nie można bowiem wykazać faktur sprzed 2006. Z upływem każdego roku kalendarzowego ustawodawca zabiera kolejne dwa lata . I tak:

 1. jeżeli faktura za materiały budowlane została wystawiona w latach 2006-2007 – aby uzyskać w stosunku do nich zwrot VAT, wniosek należy złożyć do końca 2015 r.
 2. jeżeli faktura za materiały budowlane została wystawiona w latach 2008-2009 – aby uzyskać w stosunku do nich zwrot VAT, wniosek należy złożyć do końca 2016 r.
 3. jeżeli faktura za materiały budowlane została wystawiona w latach 2010-2011 – aby uzyskać w stosunku do nich zwrot VAT, wniosek należy złożyć do końca 2017 r.
 4. jeżeli faktura za materiały budowlane została wystawiona w latach 2012-2013 – aby uzyskać w stosunku do nich zwrot VAT, wniosek należy złożyć do końca 2017 r.

Oczywiście w składanym wniosku wykazuje się faktury z wszystkich lat, w których poniesiono wydatki budowlane, a za które zwrot jeszcze przysługuje.
Oczywiście zwrot ten tyczy się jedynie zakupionych materiałów budowlanych na potrzeby mieszkaniowe podatnika (czyli budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę/przystosowanie budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, a także remont budynku lub lokalu mieszkalnego).

Faktura podstawowym dokumentem.
Aby o zwrot części VAT-u podatnik mógł się ubiegać, musi posiadać faktury potwierdzające dokonane zakupy. Faktury takie jednakże musiały być wystawione do końca 2013 r. Fiskus bardzo rygorystycznie podchodzi do tego terminu, o czym boleśnie przekonał się jeden z podatników. Otóż dokonał on zakupów do końca 2013 r., niemniej te zostały udokumentowane nie fakturami, a paragonami fiskalnymi. Faktury zostały wystawione przez sklep na żądanie kupującego w 2014 r. (z datą sprzedaży w roku 2013) na podstawie wystawionych paragonów (podatnik pozostawił sobie przy tym kopie paragonów).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11.07.2014 r. uznał, że w takim przypadku zwrot się nie należy. Aby o niego się ubiegać, faktury dokumentujące zakup winny bowiem być wystawione do 31 grudnia 2013 r., a nie w roku 2014 (mimo że faktyczne zakupy miały miejsce w roku 2013).

Nie ma za to przeszkód, aby ubiegać się o zwrot części VAT na podstawie faktury zaliczkowej, o ile ta została wystawiona w powyższym terminie oraz wtedy zapłacona.
Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.04.2015 r. nr IBPBII/2/4511-119/15/MM. Tutaj podatnik 30 grudnia 2013 r. chciał kupić pustaki na budowę domu. Tych jednak sprzedawca nie miał na magazynie. Dlatego pobrał pełną zaliczkę na towar i wystawił 30 grudnia 2013 r. fakturę zaliczkową. Pustaki dostarczał natomiast sukcesywnie na budowę do lipca 2014 r.

Organ uznał, że skoro wystawiona w grudniu 2013 r. faktura zaliczkowa dokumentuje poniesiony wydatek na zakup pustaków do budowy domu, a nadto podatnik wydatek ten poniósł przed rokiem 2014, może ubiegać się on zwrot części zapłaconego VAT-u.
 

O zapłacie też należy pamiętać.
Wskazana wyżej zapłata istotna jest przy tym nie tylko w stosunku do faktur zaliczkowych, ale także „zwykłych”, na co uwagę zwrócił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.10.2014 r. nr IBPBII/2/415-721/14/MZM.

Podatnik kupił materiały budowlane 18 grudnia 2013 r. i tego dnia też została wystawiona faktura, jednakże z odroczonym o miesiąc terminem płatności. Zapłata tej faktury nastąpiła na początku stycznia 2014 r.

Organ podatkowy podkreślił, że poniesienie wydatku nie jest tożsame z wystawieniem faktury. Należy przez niego rozumieć faktyczną zapłatę za towar, która dodatkowo musi być potwierdzona fakturą. W związku z powyższym, skoro faktyczna zapłata za towar nastąpiła w roku 2014, to pomimo wystawienia faktury w grudniu 2013 r. nie doszło do poniesienia wydatku w tym roku, a co za tym idzie, podatnik nie nabył prawa do ubiegania się o zwrot części zapłaconego VAT-u.

źródło: www.egospodarka.pl

Wstecz

 • CEPI