• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I - II 2015 r.

2015-03-24
W okresie dwóch miesięcy 2015 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2015 r. oddano do użytkowania 20753 mieszkania, tj. o 17,0% mniej zarówno w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. jak i 2013 r. W okresie dwóch miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 22830 mieszkań, tj.o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 0,8%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 16981, tj. o 2,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 56,4%). Największy udział (61,3%) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-luty 2015 r. oddali do użytkowania 12713 mieszkań, tj. o 8,4% mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. odnotowano wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 9684 mieszkań, tj. o 7,9% (wobec spadku przed rokiem o 5,9%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 7134 mieszkań, tj. o 4,4% (w ubiegłym roku wzrost o 26,8%). Deweloperzy w okresie dwóch miesięcy 2015 r. oddali 7535 mieszkań (co stanowiło 36,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 21,0% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r, kiedy notowano spadek o 2,4%. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 12765 mieszkań, tj. o  39,9% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,6%). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 9656 mieszkań, tj. o 5,3% (wobec  wzrostu przed rokiem o 87,8%). Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dwóch miesięcy 2015 r. oddały do użytkowania 78
mieszkań wobec 773 mieszkań przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 92 wobec 130 pozwoleń wydanych przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 112 wobec 83 mieszkań rozpoczętych przed rokiem.Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dwóch miesięcy 2015 r. łącznie 427 mieszkań wobec 814 mieszkań przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym 226 mieszkań wobec 197 przed rokiem, w społecznym czynszowym 36 mieszkań wobec 462 przed rokiem, a w zakładowym – 165 mieszkań wobec 155 w analogicznym okresie 2014 roku. W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła – do 79 wobec 415 przed rokiem, natomiast wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 289, wobec 193 przed rokiem. W okresie styczeń-luty 2015 r. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy: w województwie warmińsko-mazurskim – o 42,8%, dolnośląskim – o 40,5% i opolskim – o 37,6%. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w trzech województwach: pomorskim – o 23,5%, lubelskim – o 23,4% i podlaskim – o 16,0%. Najwięcej mieszkań oddano w województwie mazowieckim – 4328, tj. o 16,8% mniej niż przed rokiem i małopolskim –  2727, tj. o 21,7% mniej.

W okresie dwóch miesięcy 2015 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w jedenastu województwach, w tym największy: w zachodniopomorskim – o 119,3, dolnośląskim – o 112,3% i śląskim – o 62,3%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w pięciu województwach, w tym największy: w województwie lubuskim – o 56,2%, łódzkim – o 15,9% i podkarpackim – o 10,1%. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-luty 2015 r. odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w zachodniopomorskim – o 85,6%, łódzkim – o 60,1% i opolskim – o 51,1%. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w siedmiuwojewództwach, w tym największy: w mazowieckim – o 40,1%, warmińsko-mazurskim – o 35,1% i podlaskim – o 31,1%.

Źródło: GUS Warszawa, 17.03.2015

 

Wstecz

  • CEPI