• Rzeszów, Kościuszki 4/3
 • pon-pt: 8.00 - 18.00
 • soboty: 9.00 - 15.00
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Do 15 marca zapłać podatek od nieruchomości

2015-03-11
Jesteś właścicielem mieszkania, domu, działki budowlanej albo garażu? Nie zapomnij, że 15 marca mija termin zapłaty pierwszej raty podatku od tych nieruchomości od osób fizycznych. Chyba, że nie dostałeś pisma z decyzją podatkową.,Do końca lutego każda osoba fizyczna będąca właścicielem mieszkania, domu jednorodzinnego, działki budowlanej czy miejsca garażowego powinna otrzymać z urzędu miasta decyzję o wysokości podatku od nieruchomości za 2015 rok. Takie pisma z wymiarem podatku są dostarczane do mieszkańców już od początku roku. Znajdziemy w nim informację o rodzaju nieruchomości i ilości metrów kwadratowych powierzchni lokalu czy gruntu, za który musimy zapłacić podatek.

Podatek płatny w ratach lub w całości

Podatek od nieruchomości można zapłacić jednorazowo lub w czterech ratach, których terminy są ustalone urzędowo:

 • 1 rata do 15 marca,
 • 2 rata do 15 maja,
 • 3 rata do 15 września,
 • 4 rata do 15 listopada.

W tym roku 15 marca wypada w niedzielę, więc podatnicy będą mieli jeden dzień więcej na zapłacenie tej daniny. Termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli poniedziałek 16 marca 2015 roku.

Na przełomie roku gminy podejmują uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mogą jest ustalić na niższym poziomie niż maksymalne stawki ustalane przez Ministra Finansów na dany rok.
 

Bez decyzji podatkowej nie musisz płacić podatku

Nie musimy samodzielnie obliczać wysokości podatku od nieruchomości. Taki obowiązek ma urząd miasta. I to on musi dostarczyć nam pisemną decyzję z wymiarem podatku i wskazaniem numeru konta, na który trzeba dokonać wpłaty.

 

Podatnik, który nie otrzyma decyzji podatkowej, nie musi opłacać podatku od nieruchomości. Dopiero z chwilą otrzymania pisma z urzędu miasta liczony jest 14-dniowy termin na zapłatę tej należności.
 

Planowane zmiany odsunięte w czasie

W połowie 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który miał wprowadzić kilka istotnych zmian dotyczących sposobu zapłaty podatku od nieruchomości. Chodziło m. in. o brak możliwości rozłożenia na raty podatku w kwocie poniżej 100 zł oraz o rezygnację z pobierania najniższego podatku. Jednak rządowy projekt (druk nr 2656) utknął w podkomisjach sejmowych.

 

 źródło: http://www.bankier.pl

Wstecz

 • CEPI