• Rzeszów, Kościuszki 4/3
  • pon-pt: 8.00 - 18.00
  • soboty: 9.00 - 15.00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

GUS o budownictwie mieszkaniowym w Polsce I-X.2014

2014-11-26
Jak wynika ze wstępnych wyników opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących budownictwa mieszkaniowego w Polsce, w okresie I-X 2014 r. oddano do użytkowania 11 4235 mieszkań, czyli o 2,0% mniej niż w tym samym okresie 2013 roku. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 roku zostało wydanych 133 622 pozwoleń na budowę mieszkań oraz rozpoczęto budowę 129 020 mieszkań – odpowiednio o 14,2% i 15,6% więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.Największy udział (54,2%) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń - październik 2014 r. oddali do użytkowania 61947 mieszkań, tj. o 7,0% mniejniż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę – do 65688 mieszkań, tj. o 0,8% (wobec spadku przed rokiem o 13,2%), natomiast wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 67286 mieszkań, tj. o 3,0% (w ubiegłym roku spadek o 10,4%).

Deweloperzy w okresie dziesięciu miesięcy 2014 r. oddali 45888 mieszkań (co stanowiło 40,2% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 3,6 % więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwo-
lenia na budowę 64801 mieszkań, tj. o 38,8% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano spadeko 23,0%).
Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 58485 mieszkań, tj. o 34,8% (wobec spadku przed rokiem o 13,2%).

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziesięciu miesięcy 2014 r. oddały do użytkowania 2836 mieszkań, tj. o 0,9% mniej niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 1073, tj. o 2,2% (wobec spadku przed rokiem o 39,9%). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1243, tj. o 32,0% (wobec spadku przed rokiem o 44,1%).

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziesięciu miesięcy 2014r. łącznie 3564 mieszkania, tj. o 27,0% więcej niż w 2013 r., z tego w budownictwie komunalnym 1778 mieszkań wobec 1488 przed rokiem, w społecznym czynszowym 1394 mieszkania wobec 1096 przed rokiem, a w zakładowym - 392 mieszkania wobec 223 w analogicznym okresie 2013 roku. Wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 2176, tj. o 20,1%, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1890, tj. o 40,1%. W okresie styczeń - październik 2014 r. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy: w województwie dolnośląskim – o 18,9%, pomorskim – o 18,8% i lubelskim – o 13,2%. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w ośmiu województwach, w tym największy w: świętokrzyskim – o 23,8% , opolskim – o 13,1%, podlaskim – o 12,9%, warmińsko-mazurskim – o 8.5% i mazowieckim – o 7,6%, a w województwie zachodniopomorskim liczba zrealizowanych mieszkań utrzymała się na tym samym poziomie co przed rokiem.

W okresie dziesięciu miesięcy 2014 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w dziesięciu województwach, w tym największy: w lubuskim – o 47,2%, mazowieckim – o 40,7% i pomorskim – o 40,0%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowa no w sześciu województwach, w tym największy: w województwie świętokrzyskim – o 18,7%, małopolskim – o 17,4% i podlaskim – o 6,7%. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - październik 2014r. odnotowano w jedenastu województwach, w tym największy: w lubuskim – o 45,8%, wielkopolskim – o 43,9% i mazowieckim – o 38,8%. Spadek liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w pięciu województwach, w tym największy: w województwie zachodniopomorskim – o 8,2%, śląskim – o 6,9% i świętokrzyskim – o 6,7%.Źródło: raport GUS. Warszawa 19.11.2014.

Wstecz

  • CEPI