• Rzeszów, Kościuszki 4/3
 • pon-pt: 8.00 - 18.00
 • soboty: 9.00 - 15.00
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ziemia rolna ciągle drożeje...

2014-05-14
24.100 zł  średnio za hektar ziemi rolnej płacili nabywcy za nieruchomości rolne nabywane z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ta średnia cena była wyższa o 5331 zł - czyli o 28,3 proc. - od przeciętnej uzyskanej w I kwartale ub.r., a także o 931 zł, czyli o 4 proc. większa od średniej stawki odnotowanej w IV kwartale 2013 r. - podał Mirosław Kołodziej z Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w I kw. 2014 r. ANR określiła na podstawie zawartych w tym czasie ponad 3 tys. umów i sprzedanych prawie 26,4 tys. ha gruntów.

W siedmiu województwach cena 1 ha przekroczyła poziom 30 tys. zł. Województwa te to: wielkopolskie - 30 157 zł, kujawsko-pomorskie - 30 229 zł, opolskie - 30 726 zł, dolnośląskie - 31 648 zł, śląskie -  32 533 zł, łódzkie - 32 998 zł, i mazowieckie  36 288 zł. Natomiast w porównaniu do IV kw. ub. r. ceny wzrosły najbardziej w województwach lubelskim i małopolskim.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych w I kwartale br. ANR uzyskała sprzedając pola o powierzchni 300 ha i więcej: 26,4 tys. zł za 1 ha, a najniższe -  w grupie od 1 - 10 ha - 20 tys. zł.

- Najwięcej gruntów Agencja sprzedała w grupie terenów o powierzchni 10 - 100 ha -12,2 tys. ha, czyli ponad 46 proc. wszystkich sprzedanych gruntów. Najmniej natomiast w grupie do 1 ha - 601 ha - wylicza Mirosław Kołodziej.

Najwięcej umów sprzedaży dotyczyło nieruchomości do 1 ha - prawie 1500, i w przedziale 1-10 ha - ponad 1000. Natomiast najmniej umów zawarto na powierzchnie powyżej 300 ha - tylko 9.

W 5 województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim, nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Średnia powierzchnia przypadająca na umowę kupna-sprzedaży ziemi rolnej w I kw. br. w skali kraju wyniosła 8,7 ha na umowę, ale dla 6 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego - było to powyżej 13 ha na umowę.

W I kw. 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała łącznie 26,6 tys. ha gruntów, a do końca kwietnia br. -  już 34,7 tys. ha, wykonując prawie 30 proc. założonego planu rocznegoZiemia rolna drożeje w Polsce od początku przemian ustrojowych.

 • W latach 90., na skutek złej koniunktury w rolnictwie, nie było chętnych do zakupu pól. ANR, aby zagospodarować ziemię, zmuszona była w ciągu trzech lat (lata 1993-95) wydzierżawić ponad 3 mln ha.
 • Jeszcze w 1992 r. za 1 ha państwowych gruntów płacono średnio tylko 500 zł. Za to 10 lat później za 1 ha tych gruntów trzeba było zapłacić już 3,4 tys. zł.
 • Ceny ziemi spadały jeszcze w latach 1999-2002. Od tego czasu mamy do czynienia tylko ze wzrostem cen gruntów rolnych. W 2003 r. ziemia kosztowała średnio 3,7 tys. zł/ha, a w 2013 r. już ok. 22 tys. zł za hektar.
 • Ceny nieruchomości rolnych szczególnie gwałtownie wzrosły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy wszyscy jej użytkownicy zaczęli otrzymywać dopłaty bezpośrednie.
 • Dziś wśród głównych czynników wzrostu cen ziemi rolnej wymienia się m.in.:
  - wyczerpujące się zasoby państwowych gruntów i ograniczoną podaż gruntów na rynku prywatnym;
  - sprzedaż gruntów rolnych przez Agencję praktycznie tylko w ramach pierwszeństwa w nabyciu (głównie dotychczasowym dzierżawcom) i rolnikom indywidualnym na powiększanie gospodarstw rodzinnych wyłącznie na przetargach ograniczonych;
  - utrzymujące się korzystne dla polskiego rolnika różnice cenowe pomiędzy Polską a krajami „starej piętnastki";
  - perspektywę uwolnienia rynku ziemi rolnej z 1 maja 2016 r.
 • Na koniec marca br. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostawało 1,6 mln ha gruntów, z czego 1,16 mln ha (72,5 proc.) znajdowało się w dzierżawie, a 87 tys. ha w innych nietrwałych formach zagospodarowania. Do rozdysponowania pozostaje ok. 300 tys. ha.

źródło: ekonomia.rp.pl

Wstecz

 • CEPI